Vuka Karadžića 36

Stambeno - poslovni objekat je projektovan sa 16 stambenih jedinica i jednim lokalom.
Gabarit objekta u prizemlju je max. 23.30m x 11.50 u prednjem i 14.55m u zadnjem delu objekta.
Spratnost objekta je prizemlje + 4 sprata.
Ukupna bruto građevinska površina objekta je 1234m2.
Ukupan broj parking mesta u prizemlju objekta je 17.
Za svaki stan je obezbeđeno parking mesto, a za lokal 1 parking mesto na 50m2 prodajnog prostora (32 kvadrata).

Osnova stanovi / sprat 1 - 3