Meraja 3

Završetak izgradnje predvidjen je za kraj 2024.godine
Kvadrature stanova se kreću od 36,5m2 do 74m2.
Neto površina: 3186,68 m2.
Bruto površina: 3604,73 m2.
Katastarska parcela broj 8697 K.O. Loznica
38 parking mesta
Jedan lift u zgradi.
Jedan poslovni prostor u ovom objektu.

prizemlje