Vuka Karadžića 36

Vreme početka radova mart 2022.
Završetak radova oktobar 2023.godine
Stambeno - poslovni objekat je projektovan sa 16 stambenih jedinica i jednim lokalom.
Spratnost objekta je prizemlje + 4 sprata.
Ukupna bruto građevinska površina objekta je 1234m2.
Ukupan broj parking mesta u prizemlju objekta je 17.
Za svaki stan je obezbeđeno parking mesto, a za lokal 1 parking mesto na 50m2 prodajnog prostora (32 kvadrata).